Provozujeme ekologicko-společenský projekt Zdrojovna viz. FB profil ZDROJOVNY

O co jde?
Zdrojovna je kreativní komunitní centrum a recyklační dílna. Chceme fungovat jako alternativa ke sběrnému dvoru. Věříme, že pokud věci mohou dále sloužit, neměly by být pokládány za odpad. Nejsme vetešnictví – chceme, aby se lidé naučili opravovat a vyrábět věci sami. Profilujeme se jako společensky prospěšný podnik s ekologickým rozměrem.

Jaký je přínos projektu?
Projekt přispívá k naplňování jedné z evropských priorit – předcházení tvorby odpadu. Vycházíme z principu 3R – reuse, reduce, recycle a z modelů, které fungují například ve Francii, Belgii, Anglii nebo Německu. V České Republice dosud podobný koncept center pro opravu a opětovné využití odpadového materiálů schází. Jsme první, kdo v ČR plánuje vytvoření podobného modelu centra opětovného využití – sloučení sběrného dvora, dílny, bazaru a místa pro vzdělávání a komunitní rozvoj v jeden smysluplný celek.

Zdrojovna podporuje myšlenku solidarity, sdílení, mezigeneračního dialogu, rozvíjí spolupráci a ekologické myšlení. Hlavnímu městu Praha přinášíme možnost vytvořit inovativní prostor pro komunitní setkávání občanů. V budoucnu bychom také rádi vytvořili pracovní místa pro znevýhodněné osoby.

Neformálním způsobem vedeme občany k myšlenkám trvale udržitelného rozvoje. V neposlední řadě dává Zdrojovna prostor kreativitě, tvůrčí práci a rozvoji řemeslných dovedností.

V jaké fázi se projekt nachází?
Na jaře a v létě organizujeme workshopy na téma znovuvyužívání dřevěných materiálů jako židlí, stolků, lyží nebo poliček. Naše workshopy vedou zkušení lektoři, kteří návštěvníky učí, jak s materiálem a nářadím zacházet.

První oficiální akcí Zdrojovny byl workshop, který se konal 9. března. Odezva veřejnosti byla značná, dorazilo cca 200 návštěvníků. Projekt vyvolal velkou odezvu v médiích a na sociálních sítích. Provedli jsme již jedno dotazníkové šetření a současně jsme spustili rozsáhlý on-line výzkum, abychom zjistili, jak by naše služby nejvíce naplňovaly potřeby našich klientů.

Naším největším úkolem je v současnosti hledání vhodného prostoru na území hlavního města Prahy. Ten bude sloužit jako otevřené komunitně-recyklační centrum – bude zde sběrné místo pro vysloužilý nábytek a další materiály, vybavená truhlářská a kreativní dílna, obchod a také místo pro kulturní a vzdělávací akce.

Financování a spolupráce
Jako společensky prospěšný podnik se hlásíme do soutěže Social Impact Award 2014, která poskytuje finanční i technickou podporu začínajícím podnikům. Připravujeme se také na soutěž Rozjezdy roku a chceme se účastnit programu V pohybu (Nadace Vodafone). Pravidelně sledujeme grantové výzvy městských částí a ministerstev.

Jsme součástí platformy Ladíme Prahu a aktivně spolupracujeme s dalšími pražskými iniciativami, které se zabývají recyklací, sdílením a zlepšením veřejného prostoru. Jsou to například Rekola, Paletky, kulturní sportovna Radlická 125 nebo co-workingový prostor Pracovna. Navázali jsme spolupráci se serverem Hithit, kde startujeme fundraisingovou kampaň.Zdrojovnu zaštítí projekt CERREC – centra a sítě pro opravy a opětovné využití. Projekt je financovaný Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Poskytované obecně prospěšné služby
• propagace a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracování dřevěných a jiných materiálů
• propagace a práce s veřejností v oblasti dalšího využívání odpadu a recyklace
• svoz a zpracování dřevěného odpadu na území hlavního města Prahy
• provoz komunitního centra a dílny na území hlavního města Prahy
• prodej produktů související s veřejně prospěšnou činností společnosti
• pořádání workshopů a společensky prospěšných aktivit
• vzdělávací programy pro veřejnosti
• aktivity vedoucí k podpoře dobrovolnictví, sdílení a solidaritě

Zdrojovna v médiích

Ekolist
Když se odpad změní v poklad.

Radio Wave
Tvoje město tě potřebuje.

Material Times
Odpad se změní v poklad.

Pražská pětka
Deník Metro
ArtiklČT24 – reportáž o Social Impact Award 2014