Spojené hlavy, z. s. splňují podmínky veřejně prospěšného poplatníka.

Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Zdroj: www.pohoda.cz