Doc. MedvěděvExperimentální projekt patafyzického kolegia, audio laboratoř

EK – facebook
EK – youtube

členové:

prof. Hrtan, CSc.
prof. Levanská
doc. Polipný
doc. Medvěděv
odborný asistent Dobruška
Ing. Vrána s chotí
Ing. Kasteus

Proběhlé patafyzické konference:
4.6.2016 u Veselé kozy (Praha 5)
20.9.2016 No Waves (Mnichovo Hradiště)
24.3.2017 o Žižkovské noci (Praha 3)
2.11.2018 v Kasárnách Karlín (Praha 8)

Semináře (komentované koncerty, workshopy):
19.5.2018 Festival kozího smíchu (Pracov)
29.11.2018 Art Space Nov (Pardubice)