Odborná setkání (zatím proběhlo 5 přípravných setkání na téma Ladislav Klíma směřujících k uspořádání sympózia a konference)